کابینت و دکوراسیون داخلی استودیو آپان

معماری داخلی یک ساختمان به اندازه طرح خارجی آن مهم است. به واقع دکوراسیون داخلی جزئی از طراحی معماری است و باید نمود آن باشد. هرچه در طرح معماری مهم است، در دکوراسیون داخلی نیز باید بدان توجه شود.

طراحی معماری استودیو آپان

در طراحی معماری، طرح موفق، طرحی است که هندسه آن نظام مند بوده و عملکرد مورد نظر را پاسخگو باشد. رسیدن به این مهم مستلزم درنظر گرفتن زون بندی فضاها، عرصه های عمومی و خصوصی و سلسله مراتب دسترسی است. به عبارت دیگر، طرح پویا، نقشه ای است که سازه و تأسیسات و هرآنچه تأثیر گذار است در آن دیده

سنگ های تزیینی در استودیو آپان

جایگاه سنگ طبیعی در ساختمان بر کسی پوشیده نیست. امروزه حتی با وجود مصالح و متریال های جدید در ساختمان، از سنگ های طبیعی در نماسازی، کفسازی، لابی و فضاهای داخلی استفاده می شود. فرآوری سنگ ها به شکل های مختلف ساب خورده (صیقلی)، چرمی (فرچه)، قیچی، ابزارخورده، بادبر، سندبلاست و... انجام

چشم انداز استودیو آپان

آنچه در گروه معماری کوشک نو اتفاق می افتد، توجه به الگوهای ایرانی، مناسب سازی فضاها، تأکید بر چشم اندازهای مناسب، نور و ویژگی های اقلیمی، کاربری فضاها و روابط آن، دید و اشرافیت، محیط زیست و... است. این چنین ویژگی های محیطی در طراحی، ساماندهی و مناسب سازی فضاها لحاظ می شود و ماحصل پروژه، خلق فضاهایی است که آسایش و آرامش را همراه دارد.