آپارتمان دکتر رضازاده، ساختمانی واقع در میدان پاستور، خیابان دوازده فروردین است. این آپارتمان در طبقه همکف یک ساختمان سی ساله واقع است. فضاهای داخلی آن قبل از بازسازی شامل نشیمن، مهمانخانه، آشپزخانه، انبار، نورگیر پاسیو، دو اتاق خواب و سرویس های بهداشتی بوده است.

       طراحی داخلی آپارتمان به گونه ای بوده است که دیوار مابین نشیمن و مهمانخانه حذف و دو فضا یکپارچه شدند. آشپزخانه از حالت بسته به حالت نیمه باز تغییر داده شد و انبار نیز به دستشویی تغییر داده شد. همچنین قسمتی از حیاط خلوت داخلی مسقف شده و به عنوان ناهارخوری مورد استفاده قرار گرفته شد. فضای سرویس ها در طرح جدید نیز به عنوان اتاق تلویزیون مورد استفاده قرار گرفت.

       در طرح فضاها و انتخاب متریال سعی بر حفظ سادگی و استفاده از سبک مینیمالیسم شده است. همچنین استفاده از رنگ های گرم که در یک تونالیته قرار دارند علاوه بر ایجاد فضای گرم، به یکپارچگی فضایی نیز کمک کرده است.