ساختمان مسکونی گلها، در 8 طبقه در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان نور صالحی، بن بست جدیدالاحداث واقع شده است و دارای 12 واحد مسکونی در 6 طبقه، 2 طبقه پارکینگ و لابی می باشد.

       ایده طراحی استفاده از قوس های ایرانی- مشابه آن چه در قوس ایوان مدائن است- می باشد و هدف متفاوت بودن از قوس های رمی مرسوم بوده است و به نوعی اصالت قوس ها در طراحی نیز هدف بوده است. نامتقارن بودن بازشوها در نما به کمک خطوط اصلی نما، مخفی شده است.

       طراحی داخلی واحدها، با پرهیز از بیهودگی طراحی شده است و سادگی ای که منجر به آرامش محیطی شود را، در بر دارد.