کارخانه تولید توربین های بادی قوچان، واقع در شهرک صنعتی قوچان در حال احداث می باشد. طراحی ساختمان اداری این کارخانه در زمینی به مساحت 100 مترمربع انجام شد.

       ساختمان اداری شامل دو بازوی اصلی و متعامد طراحی شده است که با یک مفصل به هم وصل شده است. بازوی شرقی در دو طبقه و شامل فضاهای کارگری (غذاخوری، نمازخانه، آزمایشگاه، کارگاه و رختکن) و بازوی جنوبی در سه طبقه شامل فضاهای مهندسی (ریاست، آتلیه طراحی و نمایشگاه) می باشد.

       فضاهای ارتباطی عمودی (آسانسورها، رمپ ها و پله ها) عمدتاً در مفصل اصلی واقع شده که با توجه به اختلاف تراز طبقات در بازوها، باعث شکل گیری ارتباطات بصری مناسب در داخل فضاها شده است. همانطور که در داخل فضاهای اداری ارتفاع پنجره ها از زمین کوتاه در نظر گرفته شده تا باعث افزایش دید به سایر فضاها و تقویت روحیه کارگروهی شود.

       استفاده از نماد بادگیر در بازوی جنوبی طرح علاوه بر کوتاه نشان دادن کشیدگی بازو، نمایانگر فعالیت مرتبط با باد در کارخانه است.

       سطح شیبدار موجود در مفصل اصلی، رمپ معلول بوده که برای دسترسی به طبقات بازوی شرقی در نظر گرفته شده است.

       همچنین متریال در نظر گرفته شده برای نما بتن نمایان (اکسپوز)، آجر و شیشه می باشد؛ به گونه ای که نمایانگر ساختمان صنعتی است و به سبک بروتالیسم طراحی شده است.