پروژه ساختمان شکوفه، به مساحت زیربنای 1300 مترمربع در 5 طبقه واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه است. پروژه هرچند کوچک است، اما سعی شده است به نحو احسن طراحی شود.

       در گام نخست پلان واحدها اصلاح شد که در آن تا حد امکان فضاهای بدون استفاده کاهش یافت و با دقت بیشتری بازطراحی شد.

       در طراحی نما با توجه به ابعاد کوچک زمین و ارتفاع زیاد ساختمان از خطوط افقی بیشتر استفاده شد تا تناسبات ساختمان انسانی تر به نظر آید. تغییر در نوع متریال ها نیز به صورت افقی طراحی شد.

       طراحی داخلی نیز سبک و در حد نورپردازی و سقف کاذب در نظر گرفته شده تا چیدمان فضایی منعطفی به وجود آید. استفاده از رنگ های گرم و نشاط آور و توجه به سادگی باعث ایجاد محیطی آرام در طرح شده است.

       باغ در بام نیز از نقاط قوت طرح است که بنا به درخواست کارفرما طراحی شد تا علاوه بر استفاده مفید از مشاعات ساختمانی، فضایی آرام با استفاده از فضای سبز و آب نما به وجود آورد. لحاظ کردن محل داکت ها، دستگاه های تهویه از سایر ویژگی های بام است. وجود سکو و سایبان آن نیز علاوه بر کاربرد استراحتی، فضایی برای گردهمایی می تواند باشد.