یک کابینت زیبا و کارا در قلب خانه نقش مهمی را در جلوه و عملکرد آشپزخانه و خانه ایفا می‌ نماید. طراحی صحیح کابینت، موجب می‌شود تا فضای مفید و قابل استفاده آشپزخانه و سطح رفاه کاربر جهت پخت‌وپز و شست‌وشوی ظروف افزایش یابد.

        طراحی کابینت‌ها با توجه به تنوع آشپزخانه‌ها از نظر شکل طراحی، یوشکل، ال شکل، خطی، شبه‌جزیره‌ای و جزیره‌ای صورت می‌پذیرد. همچنین هنگام احداث دیوارهای آشپزخانه می‌توان تمهیداتی در نظر گرفت که کابینت‌ها توکار اجرا شوند یا با استفاده از یراق آلات خاص، کاربری آن ها را مفیدتر و آسانتر کرد.