دکوراسیون داخلی با عناصری سروکار دارد که بیشتر جنبه تزئینی دارند به نحوی که نقش تزئینی آن ها از نقش عملکردیشان بیشتر است. عناصری چون فرش، مبل، پرده، آباژور، تختخواب، تابلوهای نقاشی و ... و نحوه ترکیب بندی آن ها با هم؛ چه از لحاظ رنگ و بافت و چه از لحاظ فرم عملکرد بر عهده دکوراتور داخلی است.

       به طور کلی هرگونه حرکتی در جهت زیباتر جلوه دادن فضاهای داخلی از طریق چیدمان وسایل، مبلمان و عناصر تزئینی با در نظر گرفتن نقش و کارکردشان مرتبط با مقوله "دکوراسیون داخلی" می باشد.